Sverige
 
Fakta
Sverige är en konstitutionell monarki
Huvudstad: Stockholm
Språk: Svenska
Valuta: Svensk krona
Area: 450,000 km²Nyttiga länkar
Sveriges Riksdag
Regeringskansliet
Sweden.se
Sverige i wikipedia.org
sverige.se
Sveriges Kungahus
EU:s webbportal